1900-luvun molemmin puolin oli maastamuutto Amerikkaan kiivaimmillaan. Niinpä mummon kuusi sisarustakin lähti

kukin vuorollaan paremman elämän toivossa onneaan etsimään.Passit piti hankkia ensin ja matkarahat.Laivamatka kesti useampia viikkoja, laivanvaihto oli Englannissa josta matka jatkui New- Yörkiin.

Sukututkimusta tehdessä ja nykyään netistä sain selville viimeisenkin sisaruksen elämänvaiheet.

Kaikki menivät naimisiin paitsi yksi, saivat lapsia,kuka yhden kuka useampia.Sinne he jäivät asumaan,vain yksi sisaruksista

kävi Suomessa,ja useampia lastenlapsia ja heidän jälkeläisiään.

Vanhoiksikin he kaikki elivät, 90v. molemmin puolin.Isoisäkin kävi Amerikoissa ja mummo hoiti lapset ja kodin silläaikaa.

Mummo elikin 97,5 vuotiaaksi ja äiti on ylittänyt jo kaikkien ikävuodet.