Naise elämää?

Jos sää ole itsenäine,sää ole pelottava.
Jos sää ole ystävälline ja ymmärtäväine,sää ole liian kiltti.
Ku sää sano, mitä sää ajattele,sää ole rääväsuu.
Jos sää ole hiljaa, on sus jotta kummallist.
Jos sää anna ,sää ole helppo nakki.
Jos sää pihtaat, haeta joltain muult.

Yritä täsä sit olla. Jua pari lasi kuaharii.
Venytel tuolis semmottos, et pää menee taakse,
ja kattelet maailmaa ylösalasi.
Hiukka hianon näköst. Ei iloseks tulemiseks eneppä tarvita.

Pan lähettäen kaikil,joil on väsymyst, ja kaikil,
joil ei ol ja sit kaikil joil haluat viesti laittaa..
Kyl on helppo ol naine!